Rètol i retolació de Motos Camós

Disseny, fabricació i muntatge de rètol realitzat amb vinil imprès sobre planxa de sandwich d'alumini

i retolació de vinil imprès sobre vidres de l'aparador de Motos Camós