Rètol Ajuntament de Capmany

Fabricació i muntatge de rètol realitzat amb vinil imprès sobre planxa de sandwich d'alumini de l'Ajuntament de Capmany