Rètols Bonnie & Clide

Disseny, fabricació i muntatge de lletres corpories amb el logo i banderola de Bonnie & Clide