Rètols de Mandarina

Disseny, fabricació i muntatge de dos rètols de sandwich d'alumini per Mandarina