Rètols per La Menorquina

Impressió sobre vinil i posterior montatge sobre suport del client a La Menorquina Roses