Rètol per la nau de MGintegral

Rétol realitzat amb impressió digital sobre planxa de sandwich d'alumini muntat a la nau de MGintegral