Rètols per La Playa

Disseny, fabricació i muntatge dels rètols per el restaurant La Playa