Rètol de Empordà Vergés Serra

Disseny, impressió i muntatge de rètol realitzat amb impressió digital de vinil sobre una planxa de sandwich d'alumini per Empordà Vergés Serra