Rètol i monolit de Aiguapolis

Rétol realitzat amb impressió digital sobre planxa de sandwich d'alumini muntat sobre estructura per Aiguapolis

Monolit realitzat amb impressió digital sobre planxa d'alumini muntat sobre estructura lluminosa