Rètols per Pralines

Disseny, fabricació i muntatge dels rètols per Pralines