Rètol per l'Institut Cendrassos

Disseny, fabricació i muntatge de rètol amb vinil imprès col·locat sobre PVC per l'Institut Cendrassos