Web Eix Vital

Creació del web de Eix Vital

Un web modern, molt àgil i intuïtiu per l'usuàri i amb un bon posicionament als cercadors.

Accessibles per a tots els dispositius: ordinadors, tauletes i mòbils

Autogestionable per el client

www.eixvital.com