Cartes de restaurant amb QR

09/07/2020

Demana per les nostres cartes de restaurant amb codi QR adaptades a la normativa del Covid19

Et creem el codi QR i et fem els adhesius. Preu per 10 adhesius de 8x8cm, 18€

L’estructura consta de: selecció d’idioma, xarxes socials, logo, passi d’imatges i la carta

El preu inclou: Domini i hosting
Manteniment (1 modificació bimensual)
Servei tècnic

És imprescindible que tinguem la carta en format text digital (word), en cas contrari
es pressupostarà a part.

El preu inclou una carta de 4 idiomes, el preu de cada idioma addicional és de 10€

Es contempla una carta només amb text, si conté fotografies es pressupostarà a part

Per incloure menús es pressupostarà a part

Permanència 1 any. S’ha de donar de baixa un mes abans de la renovació