Inici | Ofertes / Promocions | Mapa | Contacte Inici

 


IMATGE CORPORATIVA


La imatge corporativa és la representació gràfica d'una empresa. Aquesta ha de reflectir el caràcter d'aquesta empresa, els seus valors i el públic a qui va dirigit.

La imatge corporativa ha d'estar representada en varis suports. Aquests suports han de ser coherents entre ells mateixos i reforçar-se els uns als altres.
Els que s'utilitzen més sovint:
- Rètols, cartells i retolació de vehicles
- Papereria bàsica: targetes de visita, sobres, paper de carta, factura, etc.
- Material d'oficina: carpetes, blocs de notes, bolígrafs, etc.

imatge corporativa

 


DEMANA PRESSUPOST

PROMOCIONS

FEINES REALITZADES